Prejsť na obsah

Vnútorný vedecký grantový systém PF UPJŠ

1minút, 22sekúnd

Poslaním Vnútorného vedeckého grantového systému Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (ďalej len VVGS) je podporovať rozvoj aktivít tvorivých pracovníkov a doktorandov PF UPJŠ smerom k príprave a získavaniu projektov z externých zdrojov a k prezentácii originálnych výsledkov práce na významných vedeckých konferenciách alebo v renomovaných periodikách. Zároveň v prípade mladých vedeckých pracovníkov fakulty do 30 rokov (ďalej len MVP) a doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia je poslaním VVGS aj viesť týchto pracovníkov a doktorandov k samostatnej príprave, tvorbe a realizácii vlastných vedeckých projektov s cieľom osvojiť si princípy grantovej súťaže a získať doplnkové finančné zabezpečenie svojej vedeckej činnosti. VVGS podporuje najmä nové originálne, netradičné a interdisciplinárne projekty.

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 03.10.2022 a platný pre projekty 2023-2024

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 25.05.2020 a platný pre projekty 2020-2023

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 17.10.2018 a platný pre projekty 2018-2020

Štatút VVGS PF UPJŠ schválený 21.06.2017 a platný pre projekty 2017-2018

Vnútorný vedecký grantový systém PF výskum: Aktuálne výzvy | História výziev

Vnútorný vedecký grantový systém PF rozvoj: Aktuálne výzvy | História výziev

VVGS PF UPJŠ 2024-2025

VVGS PF UPJŠ 2024-2025 Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2024-2025 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 03. 10. 2022 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú pomocou … Čítať ďalej

VVGS PF UPJŠ 2023-2024

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2023-2024 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 03. 10. 2022 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú … Čítať ďalej

VVGS PF UPJŠ 2022-2023

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 25. 05. 2020 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú pomocou prihlasovacích údajov do akademického informačného systému AIS2. … Čítať ďalej

VVGS PF UPJŠ 2021-2022

Výzva Vedeckého výskumného grantového systému pre obdobie riešenia 2021-2022 sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ schváleným dňa 25. 05. 2020 dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Všetky činnosti spojené s podávaním a správou projektových žiadostí výskumných a rozvojových VVGS sa vykonávajú prostredníctvom portálu CCVaPP na stránke: https://portal.ccvapp.upjs.sk/login. Zamestnanci a študenti UPJŠ sa do portálu prihlasujú … Čítať ďalej


Študuj na UPJŠ