UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podpora projektov

Podpora projektov je zameraná na realizáciu a podporu projektov z grantových schém.

SMERNICA č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Posledná aktualizácia: 14.02.2021