Prejsť na obsah

Podpora projektov

0minút, 22sekúnd

Podpora projektov je zameraná na realizáciu a podporu projektov z grantových schém.

SMERNICA č. 5/2016 o pravidlách prípravy, implementácie a administrácie projektov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

Attachments


Študuj na UPJŠ