UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podpora projektov

Podpora projektov je zameraná na realizáciu a podporu projektov z grantových schém.

Nová výzva VVGS UPJŠ 2018-2019

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (VVGS) v troch programoch.

Posledná aktualizácia: 04.08.2017