Prejsť na obsah

Plán obnovy a odolnosti SR

0minút, 58sekúnd

Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa realizujú do roku 2026 a ktoré sú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré riešia výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko.

Vzdelávanie pre 21. storočie

Aktuálne výzvy | História výziev

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Aktuálne výzvy | História výziev

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií

Aktuálne výzvy | História výziev

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií

Aktuálne výzvy | História výziev

Lákanie a udržanie talentov

Aktuálne výzvy | História výziev

Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika)

Aktuálne výzvy | História výziev


Študuj na UPJŠ