Prejsť na obsah

Odporúčané nástroje

4minút, 32sekúnd

Typ aktivity: videoprednáška vo formáte mp4
Použitý nástroj: Microsoft Powerpoint 2010-2019/365
Ďalšie pomôcky: PC/tablet, mikrofón, kamera (voliteľné)
Náročnosť: ★ ★
Výhody: dostupnosť prednášky v ľubovoľnom čase, možné nahrávať niekoľkokrát príp. pri nahrávaní prerušiť
Nevýhody: nie je možné reagovať na otázky študentov
Postup/návod: Pripravte si prezentáciu. Pomocou záložky Prezentácia->Zaznamenať prezentáciu nahrajte komentáre ku každému snímku prezentácie. Prezentáciu uložte vo formáte mp4 (Uložiť ako MPEG-4 Video). Súbor uložte na zdieľané úložisko napr. OneDrive/Dropbox/Google Drive/…

Typ aktivity: videoprednáška vo formáte mp4/avi
Použitý nástroj: kamera, webová kamera, tablet alebo mobilný telefón
Ďalšie pomôcky: statív, držiak, tabuľa, papier
Náročnosť: ★ ★
Výhody: dostupnosť prednášky v ľubovoľnom čase, možné nahrávať niekoľkokrát príp. pri nahrávaní prerušiť
Nevýhody: nie je možné reagovať na otázky študentov
Postup/návod: Prednášku nahrajte pomocou kamery. Stabilitu obrazu zabezpečíte pomocou statívu. Pre nahrávanie prednášky mobilným telefónom na “papier” si pripravte držiak. Video je potrebné z kamery uložiť do počítača. Súbor uložte na zdieľané úložisko napr. OneDrive/Dropbox/Google Drive/…

Typ aktivity: videoprednáška/návod prostredníctvom aplikácie počítača/aktívneho okna prehliadača
Použitý nástroj: nástroj cez https://www.loom.com alebo cez zásuvný modul Loom for Chrome v Google Chrome
Ďalšie pomôcky: mikrofón, (web)kamera, pre získanie Pro verzie je potrebné zaregistrovať sa cez Outlook/učiteľské konto
Náročnosť: ★ ★
Výhody: nahrávanie pracovnej plochy/karty prehliadača/aplikácie, pre edukačné účely dostupná Pro verzia, dostupnosť prednášky v ľubovoľnom čase, možné nahrávať niekoľkokrát príp. pri nahrávaní prerušiť
Nevýhody: nie je možné reagovať na otázky študentov, čiastočné obmedzenia pri použití ako zásuvného modulu
Postup/návod: Zaregistrujte sa na stránke loom.com cez učiteľské konto. Prednášku nahrajte pomocou kamery. Stabilitu obrazu zabezpečíte pomocou statívu. Pre nahrávanie prednášky mobilným telefónom na “papier” si pripravte držiak. Video je potrebné z kamery uložiť do počítača. Súbor uložte na zdieľané úložisko napr. OneDrive/Dropbox/Google Drive/…

Typ aktivity: videoprednáška/on-line seminár/e-porada
Použitý nástroj: nástroj cez https://teams.microsoft.com/ alebo cez aplikáciu MS Teams (Win/Linux/Android/iOS)
Ďalšie pomôcky: mikrofón, (web)kamera
Náročnosť: ★ ★
Výhody: komunikácia s účastníkmi konferencie, nahrávanie prednášky, zdieľanie dokumentov, možnosť zadať aktivity pre účastníkov
Nevýhody: možnosť rušenia zo strany účastníkov pri nedodržaní pravidiel, pri nesprávnom nastavení hrozí prevzatie kontroly nad prezentáciou/PC
Postup/návod: Návod na YouTube – základy pre učiteľaNávod na YouTube – ako zadávať úlohy?

Typ aktivity: videoprednáška/on-line seminár/e-porada
Použitý nástroj: nástroj cez https://meet.jit.si/
Ďalšie pomôcky: mikrofón, (web)kamera
Náročnosť: ★ ★
Výhody: komunikácia s účastníkmi konferencie, nahrávanie prednášky, bez nutnosti registrácie, podpora v lms.upjs.sk
Nevýhody: nahrávanie videokonferencie len na Dropbox, obmedzenie 2GB úložného priestoru v štandardnom účte, niektoré funkcionality vykazujú chyby, nie všetko je preložené do slovenčiny
Postup/návod: Návod na YouTube

Typ aktivity: videoprednáška/on-line seminár/e-porada
Použitý nástroj: nástroj cez https://bbb.science.upjs.sk/b
Ďalšie pomôcky: mikrofón, (web)kamera
Náročnosť: ★ ★
Výhody: komunikácia s účastníkmi konferencie, nahrávanie prednášky, pre študentov bez nutnosti registrácie
Nevýhody: nutná registrácia prednášajúcich a schvaľovanie podľa pravidiel prevádzkovateľa
Postup/návod: Návod na YouTube

Typ aktivity: komplexná elektronická podpora pre kombinovanú a dištančnú formu vzdelávania
Použitý nástroj: nástroje cez lms.upjs.sk
Ďalšie pomôcky: AiS2 konto, mikrofón, (web)kamera
Náročnosť: ★ ★ ★
Výhody: množstvo nástrojov pre: sprístupnenie obsahu, odovzdávanie zadaní, testovanie, organizovanie diskusií a videostretnutí
Nevýhody: náročnejšie nastavovanie niektorých aktivít
Postup/návod: Krátka príručka pre učiteľaKrátka príručka pre študenta

Typ aktivity: elektronická podpora pre kombinovanú a dištančnú formu vzdelávania
Použitý nástroj: nástroje cez lms.upjs.sk
Ďalšie pomôcky: AiS2 konto, mikrofón, (web)kamera
Náročnosť: ★ ★ ★
Výhody: množstvo nástrojov pre: sprístupnenie obsahu, odovzdávanie zadaní, testovanie, organizovanie diskusií a videostretnutí
Nevýhody: náročnejšie nastavovanie niektorých aktivít
Postup/návod: NávodVideonávod pre učiteľaVideonávod pre študenta


Študuj na UPJŠ