Prejsť na obsah

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

5minút, 42sekúnd

Záleží Vám na študentoch a rozmýšľate, ako zatraktívniť a skvalitniť výučbu? Máte na prednáškach množstvo ľudí a hľadáte spôsob ako ich aktivizovať? Potrebujete rýchlo a spoľahlivo opraviť testy? Chcete z čítania textov na výučbu vyťažiť čo najviac? Spolupracujete v množstve tímov potrebujete nájsť systém, ako sa nestratiť v množstve úloh a dokumentov? Pripravujete z času na čas jednoduché grafické výstupy a nie ste spokojní so softvérom, ktorí používate?

Pridajte sa do tímu v MS Teams s názvom „Podpora digitalizácie UPJŠ“ prostredníctvom tohto formulára (možné vyplniť len s použitím pracovného konta): https://forms.office.com/r/VjT3J6qszp

Spoločne sa môžeme učiť a nachádzať nové spôsoby, cez ktoré nám digitálne technológie pomôžu v našej práci na univerzite. Tento záväzok nám okrem iného vyplýva aj z Programu digitálnej transformácie UPJŠ a Akčného plánu.

Naša ponuka:

1. Prehľadové webináre

Online stretnutia s cieľom vytvoriť predstavu o možnostiach konkrétneho digitálneho nástroja alebo o ponuke viacerých nástrojov. Pre účasť na webináre NIE JE NUTNÉ byť súčasťou tímu Podpora digitalizácie UPJŠ. Niektoré webináre budú nahrávané.

Názov a stručný obsah
Garant /Realizátor (lektor)
Termín (periodicita)Odkaz na stretnutie a archív*
Úvodný webinár k MATLABu
Webinár k používaniu licencie Campus-Wide Suite pre MATLAB zamestnancov a študentov UPJŠ.
UPJŠ / (Gabriel Semanišin)
22.6.2023 13:00
Portál Turnitin – antiplagiátorsky systém
Webinár k používaniu portálu APS Turnitin pre správcov a ďalších zamestnancov UPJŠ.
UPJŠ / (Gabriel Semanišin)
20.2.2023 13:30
Turnitin – antiplagiátorsky systém v MS Teams a lms.upjs.sk
Webinár k používaniu LMS Moodle a MS Teams v kombinácii s APS Turnitin.
UPJŠ / (Gabriel Semanišin)
2.2.2023 13:30
7.2.2023 13:30
Turnitin – kontrola originality v portálovom prostredí
Webinár v anglickom jazyky k používaniu antiplagiátorského systému Turnitin
UPJŠ / (Jozef Jantošovič)
6.2.2023 12:00
LMS Moodle
Elektronická podpora niektorých predmetov v rámci študijných programov na UPJŠ vo vzdelávacom prostredí lms.upjs.sk. Základy práce, príprava, správa a prehľad dostupných nástrojov na tvorbu elektronického kurzu.
CCVaPP / (Radoslav Kalakay)
3.11.2022 14:30
Hlasovanie s pomocou technológií pre aktívne zapojenie študentov
Počas prednášok s veľkým počtom študentov je výzvou udržať nie len ich pozornosť, ale tiež krok s ich aktuálnym porozumením. Výbornou a overenou pomôckou je využívanie priebežného online hlasovania – či už na vopred pripravené otázky, alebo na otázky, ktoré vzniknú spontánne v diskusii. Na webinári bude predstavený prehľad rôznych nástrojov, ktoré umožňujú hlasovanie s využitím mobilných telefónov.
CCVaPP / PF UPJŠ (Katarína Kozelková)

25.10.2022 14:30

ARCHÍV
SharePoint a OneDrive – možnosti zdieľania dokumentov – prehľadový webinár
Cloudové riešenia sú veľmi praktický spôsob, ktorý nám môže pomôcť efektívne pracovať s rôznymi dokumentmi a súbormi. Či už ide o naše osobné súbory alebo o dáta, ktoré zdieľame s viacerými kolegami. Na webinári predstavíme základy práce so SharePointom a OneDrivom.
CCVaPP / PF UPJŠ (Veronika Ondová a Anna Mišianiková)
19.10.2022 14:30ARCHÍV
MS Teams – možnosti pre výučbu a spoluprácu – prehľadový webinár
MS Teams je viac než len platforma pre online stretnutia. Na online webinári predstavíme prehľad možností, ktoré ponúka a sú užitočné pri budovaní tímov v rámci univerzity aj medzi rôznymi pracoviskami alebo sú veľmi praktickou pomocou pri organizovaní výučbového procesu (napríklad testovanie, ankety, tím pre triedu, …).
CCVaPP / PF UPJŠ (Veronika Hubeňáková)

13.10.2022 15:00

Sociálna čítačka Perusall – možnosti pre výučbu – prehľadový webinár
Čítanie odborných textov je súčasťou štúdia na mnohých odboroch. Existuje jednoduchý spôsob, ako študentom pomôcť vyťažiť z tejto činnosti maximum. Na online webinári predstavíme možnosti sociálnej čítačky Perusall, ktorá je vytvorená presne s týmto účelom.
CCVaPP / PF UPJŠ (Jozef Hanč)

11.10.2022 14:00

ARCHÍV
Balík Microsoft a ďalšie univerzitné licencie – čo je k dispozícii
Na webinári bude predstavený prehľad licencií, ktorými na univerzite disponujeme. Predovšetkým sa zameriame na licenciu Microsoftu a informácie o tom, čo všetko je súčasťou zamestnaneckej licencie.
CCVaPP / CIaKT (Jozef Jantošovič)

4.10.2022 14:00

ARCHÍV
Grafické nástroje Canva, Genially, Wooclap, Sway – prehľadový webinár
Kedysi bola jediná „grafická výzva“ tvorba prezentácie na konferenciu. Dnes sa bežne zapodievame vytváraním postov na FB alebo IG, navrhovaním posterov, prípravou roll-upov. Niektoré z týchto vecí patria do rúk grafikom, s inými si ľahko poradíme so správnym softvérom. Prehľad jednoduchých grafických nástrojov bude predstavený na tomto online webinári.
CCVaPP / (Katarína Lukáčová)

29.9.2022 14:00

ARCHÍV
E-learning
Realizácia dištančného vzdelávania na univerzite formou e-learningu, využitie dostupných informačných a komunikačných prostriedkov, spätnoväzbových prvkov preverujúcich pochopenie a zvládnutie učiva. Prehľad univerzitných portálov, dostupných vzdelávacích aplikácií, platforiem a on-line zdrojov. Možnosti a nástroje tvorby multimediálnych, interaktívnych a simulačný študijných materiálov.
CCVaPP
priebežne vo väzbe na projekty IPEL

*) bude priebežne dopĺňané

2. Workshopy na vyžiadanie

Prezenčné (prípadne online) stretnutia organizované na vyžiadanie zamestnancami univerzity (pracoviskom) s témou podľa vašich potrieb v súlade s prehľadovým webinárom k danej téme. Pre prejavenie záujmu o workshop je nutné byť súčasťou tímu Podpora digitalizácie UPJŠ. Workshopy budú otvorené aj pre ďalších záujemcov. Témy (budú upresnené po jednotlivých prehľadových webinároch):

  • Sharepoint a Onedrive
  • MS Teams
  • Jednoduché grafické nástroje
  • Hlasovacie nástroje
  • Perusall
  • LMS Moodle
  • E-learning

3. Krátke konzultácie

Krátke konzultácie budú ponúkané prostredníctvom diskusného fóra v tíme Podpora digitalizácie UPJŠ. V prípade potreby a na vyžiadanie bude možné krátke online stretnutie s lektorom. Krátke konzultácie sú tematicky ohraničené prehľadovými webinármi.

Prihlásenie do tímu Podpora digitalizácie UPJŠ: https://forms.office.com/r/VjT3J6qszp


Študuj na UPJŠ