Prejsť na obsah

Akcia Rakúsko – Slovensko

0minút, 35sekúnd

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky. Zdroj: https://www.aktion.saia.sk/

Aktuálne výzvy | História výziev


Študuj na UPJŠ