Prejsť na obsah

Medzinárodný vyšehradský fond

0minút, 31sekúnd

Jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (MVF), ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Na základe záverov tohto stretnutia predsedovia vlád V4 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe podpísali Dohodu o založení Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave. Riadiacimi orgánmi Medzinárodného vyšehradského fondu sú Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4.

Aktuálne výzvy | História výziev


Študuj na UPJŠ