Prejsť na obsah

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

0minút, 44sekúnd

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „KEGA„) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR: Aktuálne výzvy KEGA

Oznamy

Podávanie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2022

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2022. Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené do konca roka 2022, je povinný najneskôr do 25.1.2023 do 14.00 hod. podať záverečnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA … Čítať ďalej

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2022

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA v roku 2022. Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2023, je povinný najneskôr do 15.11.2022 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na … Čítať ďalej


Študuj na UPJŠ