UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Základné dokumenty KEGA (Štatút, pravidlá, oblasti KEGA)

Formulár žiadosti o dotáciu, ročnej a záverečnej správy

Výsledky hodnotenia nových projektov a financovanie projektov KEGA


Aktuálne výzvy KEGA | História výziev KEGA

Posledná aktualizácia: 01.04.2021