Prejsť na obsah

Oddelenie vzdelávania

0minút, 57sekúnd

Činnosť Oddelenia vzdelávania je zameraná na realizáciu a podporu predovšetkým týchto aktivít:

 • vzdelávacie programy pre absolventov univerzity a odborníkov z praxe v špecifických odborných oblastiach,
 • vzdelávacie programy a kurzy pre štátnu správu a samosprávu,
 • vzdelávacie programy zamerané na digitálnu gramotnosť a soft skills, testovanie pre získanie medzinárodných certifikátu ICDL,
 • Univerzita tretieho veku,
 • vzdelávacie a popularizačné aktivity pre žiakov SŠ a ZŠ – prednášky, workshopy/webináre, letné tábory, krúžky,…
 • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ,
 • správa LMS pre ďalšie vzdelávanie,
 • správa LMS pre vysokoškolské štúdium na UPJŠ,
 • programy vzdelávania zamestnancov univerzity pre dosiahnutie požadovaných profesijných štandardov – digitálna gramotnosť (ICDL), inovatívne vzdelávanie, e-learning,
 • participácia na vzdelávaní študentov univerzity – digitálna gramotnosť (ICDL), informačné vzdelávanie, certifikované interdisciplinárne kurzy pre uplatnenie sa na trhu práce,
 • tvorba študijných materiálov, metodická a technická podpora pre e-learning,
 • technická podpora pre portály UPJŠ v správe CCVaPP.

Študuj na UPJŠ