Prejsť na obsah

Kontakty

2minút, 6sekúnd

Z dôvodu zlepšenia podpory pri dištančnej forme výučby sú na jednotlivých fakultách a pracoviskách UPJŠ poverení pracovníci, na ktorých sa môžete obrátiť.

Podpora pre online prednášky
Ing. Vladimír Medvec, vladimir.medvec (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3324

Riešenie problémov súvisiacich s používaním AiS2
Ing. Stanislav Balčák, PhD., LF-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3434
Martina Trochanová, LF-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3405

Univerzitný e-mail, Office 365
Ing. Jaroslav Šofranko, LF-email (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3308

Podpora pre online prednášky
IT helpdesk Centra Aplikovanej Informatiky, pf-helpdesk (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 2201

Riešenie problémov súvisiacich s používaním AiS2
IT helpdesk Centra Aplikovanej Informatiky, pf-helpdesk (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 2201 – študenti denného štúdia
RNDr. Katarína Nováková, katarina.novakova (at) upjs.sk, VoIP: +421 55 234 2229 – zamestnanci, doktorandi, študenti RŠ a DŚ

Univerzitný e-mail, Office365
IT helpdesk Centra Aplikovanej Informatiky, pf-helpdesk (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 2201

Podpora pre online prednášky
Ing. Ivan Svatuška, praf-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 4114

Riešenie problémov súvisiacich s používaním AiS2
Ing. Ivan Svatuška, praf-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 4114

Univerzitný e-mail, Office 365
Ing. Ivan Svatuška, praf-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 4114

Podpora pre online prednášky
Ing. Štefan Škoda, stefan.skoda (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 5163/5164

Riešenie problémov súvisiacich s používaním AiS2
Ing. Štefan Škoda, stefan.skoda (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 5163/5164

Univerzitný e-mail, Office 365
Ing. Štefan Škoda, stefan.skoda (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 5163/5164

Podpora pre online prednášky
Ing. Marek Sekerák, marek.sekerak (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7227
Ing. Tomáš Polák, tomas.polak (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7171

Riešenie problémov súvisiacich s používaním AiS2
Mgr. Emília Sotáková, emilia.sotakova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7128 – zamestnanci, doktorandi
Karolína Kelemenová, karolina.kelemenova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7130 – študenti
Eva Mrázová, eva.mrazova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7140 – študenti

Univerzitný e-mail, Office 365
Ing. Marek Sekerák, marek.sekerak (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7227
Mgr. Emília Sotáková, emilia.sotakova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7128 – zamestnanci, doktorandi

Podpora pre online prednášky
Ing. Miroslav Pomikala, miroslav.pomikala (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1520

Podpora email a prístup do Office 365
Mgr. Miroslav Baranko, miroslav.baranko (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1513

Riešenie problémov súvisiacich s používaním AiS2
Jana Šusterová, jana.susterova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1511

Univerzitný e-mail, Office 365
Helena Sedláková, aio (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1633


Študuj na UPJŠ