Prejsť na obsah

O nás

0minút, 33sekúnd

Poslaním Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP) je predovšetkým napĺňať ciele univerzity pri poskytovaní ďalších foriem celoživotného vzdelávania, pri rozvíjaní interdisciplinarity študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania i v aktivitách celoživotného vzdelávania, pri inovácii foriem vzdelávania a v poskytovaní služieb verejnosti v oblasti vzdelávania. Je zároveň pracoviskom pre poskytovanie komplexnej podpory v oblasti projektových a podnikateľských aktivít univerzity a jej súčastí.

CCVaPP sa vnútorne člení na organizačné útvary:

  • oddelenie vzdelávania,
  • oddelenie podpory projektov,
  • ekonomicko-technický úsek.

Študuj na UPJŠ