Prejsť na obsah

Zamestnanci CCVaPP

2minút, 30sekúnd

Pri telefonovaní používajte predvoľbu telefónneho čísla +42155234xxxx, xxxx = číslo VoIP.

VEDENIE CCVaPPE-MAILPOZN.Č. M.VOIP
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. – riaditeľdusan.sveda @ upjs.sk3471290
Ing. Silvia Medová – zástupkyňa riaditeľasilvia.medova @ upjs.sk3241279
EKONOMICKO – TECHNICKÝ ÚSEKE-MAILPOZN.Č. M.VOIP
Ing. Eva Kováčová – vedúca ETÚeva.kovacova @ upjs.sk3001278
Bc. Ivana Hadžegováivana.hadzegova @ upjs.skEDIH3001274
Ing. Slavko Hercegslavko.herceg @ upjs.sk3001277
RNDr. Peter Matta, PhD.peter.matta @ upjs.sk3281287
ODDELENIE VZDELÁVANIAE-MAILPOZN.Č. M.VOIP
Ing. Henrieta Bajusová, PhD. – vedúca OVhenrieta.bajusova @ upjs.sk3341280
RNDr. Rastislav Adamek, PhD.rastislav.adamek @ upjs.skNCDTV3281284
Mgr. Mária Dečová, PhD.maria.decova @ upjs.skNCDTV
Mgr. Lenka Derjaninoválenka.derjaninova @ upjs.skNCDTV3341282
Mgr. Beáta Feckovábeata.feckova @ upjs.sk3241283
RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.veronika.hubenakova @ upjs.skNCDTVSJ1O572574
Mgr. Jana Imrovájana.imrova @ upjs.skRCPU
Ing. Michaela Kačalovámichaela.kacalova @ upjs.skU3V3001289
RNDr. Radoslav Kalakayradoslav.kalakay @ upjs.skNCDTV3281284
Mgr. Henrieta Kalapošováhenrieta.kalaposova @ upjs.skRCPU
Mgr. Renáta Kišovárenata.kisova @ upjs.skRCPU
Mgr. Jana Kozákovájana.kozakova @ upjs.skNCDTV3341285
RNDr. Katarína Kozelková, PhD.katarina.kozelkova @ upjs.skNCDTVSA1O832542
Mgr. Mária Krivdovámaria.krivdova @ upjs.skRCPU
PaedDr. Eva Lange, PhD.eva.lange @ upjs.skRCPU
Mgr. Tomáš Mackotomas.macko @ upjs.skNCDTV
Mgr. Marcela Martončíkovámarcela.martoncikova @ upjs.skRCPU
RNDr. Anna Mišianiková, PhD.anna.misianikova @ upjs.skNCDTV2304
Mgr. Monika Nagyovámonika.nagyova @ upjs.skRCPU
Mgr. Veronika Ondová – riaditeľka RCPU Košice I.-IV.veronika.ondova @ upjs.skRCPU3341299
Mgr. Eva Ružičkováeva.ruzickova @ upjs.skICDL3341267
Mgr. Miriama Svatová, PhD.miriama.filcakova @ upjs.skNCDTV3341285
Ing. Zuzana Tkáčovázuzana.tkacova1 @ upjs.skNCDTV
Bc. Martin Tomkomartin.tomko @ upjs.sk3281287
PaedDr. Jana Višňovská, PhD.jana.visnovska@upjs.skNCDTV
Ing. Katarína Nináčovákatarina.ninacova @ upjs.skRD
Mgr. Katarína Lukáčová, PhD.katarina.lukacova @ upjs.skMD
Mgr. Ivana Obrinová Rigasováivana.rigasova @ upjs.skRD
Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.maria.babincakova @ upjs.skNV
ODDELENIE PODPORY PROJEKTOVE-MAILPOZN.Č. M.VOIP
Ing. Silvia Medová – vedúca OPPsilvia.medova @ upjs.sk3241279
PhDr. Lenka Benkoválenka.benkova @ upjs.sk3151270
RNDr. Miroslava Černegová, PhD.miroslava.cernegova @ upjs.sk3241272
Ing. Nina Dubňanskánina.dubnanska @ upjs.sk3241273
Mgr. Zuzana Džadžovskázuzana.dzadzovska @ upjs.sk3341264
Ing. Nicol Hendrichovskánicol.hendrichovska @ upjs.sk3151271
Ing. Slavomíra Hornyákováslavomira.hornyakova @ upjs.sk3241294
Gabriela Hreškovágabriela.hreskova @ upjs.sk3241275
Ing. František Lenártfrantisek.lenart @ upjs.skEDIH1301296
Ing. Jozefína Marcinovájozefina.marcinova @ upjs.sk3341298
Ing. Katarína Pezlarovákatarina.pezlarova @ upjs.sk3241266
RNDr. Simona Rindošovásimona.rindosova @ upjs.skHORIZON1301295
Mgr. Soňa Soľákovásona.solakova @ upjs.sk3241297
RNDr. Ivana Timková, PhD.ivana.timkova@upjs.skHORIZON1301296
Ing. Barbora Zákršmidová, PhD.barbora.zakrsmidova @ upjs.sk1301286
Mgr. Marieta Cvengrošovámarieta.horvathova @ upjs.skRD
RNDr. Nikola Kusková, PhD.nikola.jurekova @ upjs.skMD

RCPU – Regionálne centrum podpory učiteľov
NCDTV – Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania
EDIH – Kancelária EDIH Cassovium
HORIZON – Kancelária Horizon Office
U3V – Kancelária Univerzity tretieho veku
ICDL – Kancelária ICDL


Študuj na UPJŠ