UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zamestnanci CCVaPP

Vedenie CCVaPP e-mail č. m. VOIP
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. - riaditeľ dusan.sveda @ upjs.sk 347 1290
RNDr. Slavka Blichová - zástupkyňa riaditeľa slavka.blichova @ upjs.sk 314 1286
Ekonomicko - administratívny úsek e-mail č. m. VOIP
RNDr. Slavka Blichová - vedúca EAU slavka.blichova @ upjs.sk 314 1286
Ing. Slavko Herceg slavko.herceg @ upjs.sk 334 1277
Ing. Eva Kováčová eva.kovacova @ upjs.sk 314 1278
Ing. Michaela Kačalová michaela.kacalova @ upjs.sk RD -
Oddelenie ďalšieho vzdelávania e-mail č. m. VOIP
Mgr. Ivana Obrinová Rigasová - vedúca OĎV ivana.rigasova @ upjs.sk 314 1289
Mgr. Mária Babinčáková maria.babincakova @ upjs.sk 334 1285
Bc. Martin Tomko martin.tomko @ upjs.sk 328 1287
Mgr. Lenka Derjaninová lenka.derjaninova @ upjs.sk RD -
Oddelenie inovatívneho vzdelávania e-mail č. m. VOIP
RNDr. Radoslav Kalakay - vedúci OIV radoslav.kalakay @ upjs.sk 328 1284
RNDr. Rastislav Adamek, PhD. rastislav.adamek @ upjs.sk 328 1284
Mgr. Beáta Fecková beata.feckova @ upjs.sk 324 1283
RNDr. Jozef Sekerák, PhD. jozef.sekerak @ upjs.sk 328 1287
Mgr. Eva Ružičková eva.ruzickova @ upjs.sk 314 1267
Oddelenie podpory projektov e-mail č. m. VOIP
Ing. Silvia Medová - vedúca OPP silvia.medova @ upjs.sk 324 1279
Ing. Henrieta Bajusová, PhD. henrieta.bajusova @ upjs.sk 334 1280
PhDr. Lenka Benková lenka.benkova @ upjs.sk 315 1270
Mgr. Marieta Cvengrošová marieta.horvathova @ upjs.sk 324 1281
Ing. Nina Dubňanská nina.dubnanska @ upjs.sk 324 1273
Mgr. Zuzana Džadžovská zuzana.dzadzovska @ upjs.sk 334 1264
Ing. Nicol Hendrichovská nicol.hendrichovska @ upjs.sk 315 1271
Ing. Slavomíra Hornyáková slavomira.hornyakova @ upjs.sk 324 1294
Gabriela Hrešková gabriela.hreskova @ upjs.sk 324 1275
PaedDr. Eva Zuzana Jenčušová eva.jencusova @ upjs.sk 130 1294
Michala Juhaszová michala.juhaszova @ upjs.sk 324 1268
Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová denisa.krivos-bellusova @ upjs.sk 324 1272
RNDr. Andrea Lachová, PhD. andrea.lachova @ upjs.sk 130 1295
Ing. Katarína Nináčová katarina.ninacova @ upjs.sk 334 1274
Ing. Ivan Pezlar ivan.pezlar @ upjs.sk 130 1276
Ing. Katarína Pezlarová katarina.pezlarova @ upjs.sk 324 1266
RNDr. Simona Rindošová simona.rindosova @ upjs.sk 130 1295
Ing. Iveta Babinčáková iveta.babincakova @ upjs.sk RD -
RNDr. Miroslava Černegová, PhD. miroslava.cernegova @ upjs.sk RD -

Pri telefonovaní používajte predvoľbu telefónneho čísla +42155234xxxx, xxxx = číslo VoIP.

Posledná aktualizácia: 05.10.2021