Prejsť na obsah

Program Slovensko

0minút, 14sekúnd

Program Slovensko (P SK) je strategický programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie na roky 2021 – 2027. Program bol oficiálne schválený Európskou komisiou v novembri 2022. Riadiacim orgánom P SK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.


Študuj na UPJŠ