Prejsť na obsah

Erasmus+

0minút, 18sekúnd

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport predstavujú kľúčové oblasti, ktoré sú pre občanov oporou v ich osobnom aj profesijnom rozvoji. Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia.

Aktuálne výzvy | História výziev


Študuj na UPJŠ