UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pre zamestnancov a študentov UPJŠ

CCVaPP realizuje aj vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a študentov UPJŠ.  
Programy vzdelávania zamestnancov univerzity sú zamerané hlavne na dosiahnutie požadovaných profesijných štandardov – digitálna gramotnosť (ECDL), inovatívne vzdelávanie, e-learning (využívanie LMS pre vysokoškoslké štúdium), soft-skills (ECo-C). CCVaPP participuje aj na vzdelávaní študentov univerzity  – digitálna gramotnosť (ECDL), soft-skills (ECo-C), informačné vzdelávanie, certifikované programy podľa aktuálnych potrieb praxe a interdisciplinárne bloky pre uplatnenie sa na trhu práce.

Aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a študentov UPJŠ je vždy zverejnená na portáli CCVaPP.

Pre zamestnancov a študentov UPJŠ ponúkame zároveň možnosť získania medzinárodných certifikátov ECDL a ECo-C. Bližšie informácie na http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/medzinarodne-certifikaty/.

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Záleží Vám na študentoch a rozmýšľate, ako zatraktívniť a skvalitniť výučbu? Máte na prednáškach množstvo ľudí a hľadáte spôsob ako ich aktivizovať? Potrebujete rýchlo a spoľahlivo opraviť testy? Chcete z čítania textov na výučbu vyťažiť čo najviac? Spolupracujete v množstve tímov potrebujete nájsť systém, ako sa nestratiť v množstve úloh a dokumentov? Pripravujete z času na čas jednoduché grafické výstupy a nie ste spokojní so softvérom, ktorí používate? 

Posledná aktualizácia: 28.07.2021