Prejsť na obsah

Zamestnanci a študenti UPJŠ

0minút, 44sekúnd

CCVaPP realizuje aj vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a študentov UPJŠ. Programy vzdelávania zamestnancov univerzity sú zamerané hlavne na dosiahnutie požadovaných profesijných štandardov – digitálna gramotnosť (ICDL), inovatívne vzdelávanie a e-learning (využívanie LMS pre vysokoškoslké štúdium). CCVaPP participuje aj na vzdelávaní študentov univerzity  – digitálna gramotnosť (ICDL), informačné vzdelávanie, certifikované programy podľa aktuálnych potrieb praxe a interdisciplinárne bloky pre uplatnenie sa na trhu práce.

Aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a študentov UPJŠ je zverejnená na portáli CCVaPP.

Pre zamestnancov a študentov UPJŠ ponúkame zároveň možnosť získania medzinárodného certifikátu ICDL. Bližšie informácie na http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/medzinarodne-certifikaty/.

Vzdelávacie aktivity:

pre zamestnancov UPJŠ
pre zamestnancov UPJŠ
pre doktorandov
pre doktorandov
pre študentov (organizované CCVaPP)
pre študentov (organizované CCVaPP)
pre študentov (organizované UNIPOC)
pre študentov (organizované UNIPOC)

Študuj na UPJŠ