UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pre zamestnancov a študentov UPJŠ

CCVaPP realizuje aj vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a študentov UPJŠ.  
Programy vzdelávania zamestnancov univerzity sú zamerané hlavne na dosiahnutie požadovaných profesijných štandardov – digitálna gramotnosť (ECDL), inovatívne vzdelávanie, e-learning (využívanie LMS pre vysokoškoslké štúdium), soft-skills (ECo-C). CCVaPP participuje aj na vzdelávaní študentov univerzity  – digitálna gramotnosť (ECDL), soft-skills (ECo-C), informačné vzdelávanie, certifikované programy podľa aktuálnych potrieb praxe a interdisciplinárne bloky pre uplatnenie sa na trhu práce.

Aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít pre zamestnancov a študentov UPJŠ je vždy zverejnená na portáli CCVaPP.

Pre zamestnancov a študentov UPJŠ ponúkame zároveň možnosť získania medzinárodných certifikátov ECDL a ECo-C. Bližšie informácie na http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/medzinarodne-certifikaty/.

Seminár pre doktorandov 2021

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje v dňoch 13. - 16. 9. 2021 Seminár pre doktorandov UPJŠ

Posledná aktualizácia: 28.07.2021