Prejsť na obsah

Verejná správa

0minút, 47sekúnd

K najvýznamnejším komerčným aktivitám CCVaPP ako lídra v oblasti ďalšieho vzdelávania patrí realizácia školení pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre oblasť verejných financií.

Vzdelávacie aktivity sú určené pre:

  • klientov štátnych systémov za účelom zvyšovania ich kvalifikačnej úrovne v rôznych oblastiach,
  • zamestnancov ostatných subjektov verejnej správy za účelom vytvorenia predpokladov na správnu aplikáciu nových postupov účtovania v praxi, na zostavovanie konsolidačných balíkov, konsolidovanej účtovnej závierky a súhrnnej účtovnej závierky, zostavenie výkazov v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejnú správu,
  • zamestnancov verejnej správy na rozvíjanie digitálnych zručností s možnosťou získať certifikát ICDL.

    Aktuálne sa realizuje vzdelávanie zamestnancov štátnej správy na používanie Centrálneho ekonomického systému.

    Ponuka vzdelávacích aktivít


    Študuj na UPJŠ