UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Verejná správa

CCVaPP je lídrom v oblasti ďalšieho vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
K najvýznamnejším komerčným aktivitám patrí realizácia školení pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre oblasť verejných financií.

Vzdelávacie aktivity sú určené pre:

  • klientov Štátnej pokladnice za účelom zvyšovania ich kvalifikačnej úrovne v oblasti systému štátnej pokladnice a
  • zamestnancov ostatných subjektov verejnej správy za účelom vytvorenia predpokladov na správnu aplikáciu nových postupov účtovania v praxi, na zostavovanie konsolidačných balíkov, konsolidovanej účtovnej závierky a súhrnnej účtovnej závierky, zostavenie výkazov podľa novej metodiky pripravenej v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejnú správu.
Posledná aktualizácia: 30.01.2017