Prejsť na obsah

Oddelenie podpory projektov

1minút, 3sekúnd

Činnosť Oddelenia podpory projektov je zameraná na realizáciu a podporu predovšetkým týchto aktivít v rámci univerzity:

  • trvalý prieskum a monitorovanie možností financovania projektovej činnosti a neselektívne, transparentné a včasné sprostredkovanie informácií  fakultám a pracoviskám univerzity, udržiavanie plynulých informačných tokov a spätných väzieb v rámci univerzity,
  • metodická činnosť pri tvorbe projektových zámerov a návrhov,
  • príprava podkladov na rozhodovanie o prioritách v oblasti projektovej a podnikateľskej činnosti,
  • spracovanie zámerov projektov a príprava podkladov pre schvaľovací proces,
  • podporné činnosti pri plánovaní, príprave a spracovaní projektových návrhov, administrácia  žiadostí a zmluvných dokumentov,
  • podporné činnosti v procesoch realizácie projektu – sledovanie lehôt, organizačné a administratívne zabezpečenie aktivít, administrácia procesov nákupu, publikačných činností, monitoringu, publicity, procesov financovania a zúčtovania,
  • podporné činnosti v rámci procesov súvisiacich s ukončením projektu a udržateľnosťou projektu,
  • správa a administrácia portálu projektov,
  • sledovanie a vyhodnocovanie štatistických ukazovateľov a evidencií.

Študuj na UPJŠ