Prejsť na obsah

Program Horizont

0minút, 27sekúnd

Horizont Európa je kľúčový program Európskej Únie na financovanie výskumu a inovácií. Rieši zmenu klímy, pomáha dosiahnuť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a posilňuje konkurencieschopnosť a rast EÚ. Aktuálne výzvy | História výziev

Horizont 2020 je názov programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 bol v rokoch 2014 až 2020 hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Aktuálne výzvy | História výziev


Študuj na UPJŠ