Prejsť na obsah

Programové obdobie 2007 – 2013

0minút, 53sekúnd

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2007 – 2013 patrili:

Projekty:


Študuj na UPJŠ