UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Atestácie pedagogických zamestnancov

Aktualizačné - prípravné atestačné vzdelávacie programy

  1. Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie
    682/2012-KV, kombinovaná, 60 hod. (36p/24d), učiteľ, ZŠ II., SŠ, biológia, Vzdelávací program: Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie
     
  2. Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie
    681/2012-KV, kombinovaná, 60 hod. (24p/36d), učiteľ, ZŠ II., SŠ, chémia, Vzdelávací program: Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie


VYSVETLIVKY
za názvom vzdelávacieho programu sú uvedené: číslo rozhodnutia o akreditácii, forma vzdelávania, rozsah vzdelávania (hod. – vyučovacie hodiny, p – prezenčne, d – dištančne), počet kreditov, kategória, podkategória, vyučovací predmet, odkaz na kompletný vzdelávací program vo formáte PDF.

Posledná aktualizácia: 06.12.2017