UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Atestácie pedagogických zamestnancov

Aktualizačné - prípravné atestačné vzdelávacie programy

-


VYSVETLIVKY
za názvom vzdelávacieho programu sú uvedené: číslo rozhodnutia o akreditácii, forma vzdelávania, rozsah vzdelávania (hod. – vyučovacie hodiny, p – prezenčne, d – dištančne), počet kreditov, kategória, podkategória, vyučovací predmet, odkaz na kompletný vzdelávací program vo formáte PDF.

Posledná aktualizácia: 08.07.2019