UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

Zrušenie výučby U3V

Informujeme Vás, že so súhlasom rektora UPJŠ rušíme výučbu na U3V pre celý tento akademický rok.