UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

JUNIÁLES

JUNIÁLES

Podujatie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach dňa 24.6.2016 v Botanickej záhrade.