UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznámenie o slávnostnom odovzdaní diplomov s titulom Mgr.

Posledná aktualizácia: 05.06.2019