UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

EU spolupráca: Hľadanie väčšej vnútornej stability a vonkajšej autority

Posledná aktualizácia: 02.12.2019