UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Prezenčná výučba sa mení na dištančnú

 

S účinnosťou od 29. 9. 2020 (utorok)

nariadil dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

realizovať výučbu na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach

výlučne dištančným (online) spôsobom.


Toto nariadenie bude platiť do odvolania. Prípadné ďalšie usmernenia budú vydané po zverejnení nových nariadení Krízového štábu SR.

Posledná aktualizácia: 28.09.2020