UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Blahoželanie dekana FVS k Medzinárodnému dňu žien

Milé kolegyne, zamestnankyne a študentky Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach,


dovoľte mi, aby som Vám vo svojom mene a v mene všetkých kolegov, zamestnancov a študentov fakulty k dnešnému Medzinárodnému dňu žien zaprial všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a veľa životnej energie. Prijmite úprimné poďakovanie za Vašu prácu, ústretovosť a spolupatričnosť, ktoré s nami zdieľate a ktoré nám umožňujú dosahovať naše spoločné ciele.


Doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

Posledná aktualizácia: 08.03.2021