UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do AS FVS UPJŠ - študentská časť

 Volebná a mandátová komisia pre voľby do študentskej časti AS
FVS UPJŠ v KE zverejňuje
 

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre nové
voľby na 4 uvoľnené miesta do študentskej časti
Akademického senátu FVS UPJŠ v KE na funkčné
obdobie 2022 - 2025,

ktoré sa budú konať 28. septembra 2022

Abecedný zoznam zaregistrovaných kandidátov za študentskú časť:

  1. Šulíková Miroslava, 22 rokov, študent,  3. ročník, Bc. štúdia
  2. Fedičová Michaela, 20 rokov, študent, 1. ročník Bc. štúdia

Kandidáti sa môžu vzdať svojej kandidatúry písomne, listom adresovaným predsedníčke VaMK najneskôr v utorok 27. septembra 2022.

Košice, dňa 13.09.2022

 

PhDr. Jana Volochová, PhD.
predsedníčka volebnej a mandátovej komisie
pre voľby do AS FVS UPJŠ v KE

Posledná aktualizácia: 14.09.2022