UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
+421 55 234 5105
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Informácie pre študentov


Informácie pre novoprijatých uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2022/2023 NOVÉ!

Kontakty a úradné hodiny študijného referátu

Študijní poradcovia

Harmonogramy štúdia a podujatí

Štúdium v bakalárskom a magisterskom stupni

Štúdium v doktorandskom stupni štúdia

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami:

 

Predpisy (zákony, vyhlášky, vnútorné univerzitné a fakultné predpisy)

Manuály a návody

Tlačivá

Záverečné práce a rigorózne práce

Rigorózne konanie

Štipendiá a pôžičky

Ubytovanie

Študentská vedecká a odborná činnosť

ALUMNI
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Posledná aktualizácia: 16.06.2022