UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA


Finančné mechanizmy, granty, grantové schémy a bilaterálne finančné nástroje  a programy vo verejnej správe

Prednášajúci je veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Obsahom jeho prednášky budú informácie o možnostiach využívania širokej škály grantov, grantových schém, fondov, programov, či finančných mechanizmov, ktoré predstavujú v súčasnosti významný zdroj hlavného alebo dodatkového financovania na realizáciu  širokého spektra projektov v rôznych oblastiach života spoločnosti a rôzneho zamerania.

Súčasťou prednášky bude aj  analýza vybraných grantov v Slovenskej republike, príklady úspešných projektov, skúsenosti z realizácie a  informácie o aktuálnych výzvach, do ktorých sa môžu zapojiť aj samotní študenti.

Miesto:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, Košice
Poslucháreň PA0P1

Čas: 9:50 hod.

 

 

Posledná aktualizácia: 13.11.2019