UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Pracovné stretnutie dekana FVS a predsedu ZMOS-u

Posledná aktualizácia: 17.01.2020