UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Dekan Fakulty verejnej správy hosťom relácie Klub komunálnej politiky

V stredu 18. novembra 2020 bol dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., hosťom relácie Klub komunálnej politiky Rádia Regina Východ spolu s s ústredným riaditeľom kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD., predsedom Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislavom Trnkom a viceprezidentom Únie miest Slovenska a primátorom mesta Kežmarok, PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA, v ktorej diskutovali o aktuálnych problémoch realizácie reforiem v oblasti verejnej správy.

Link na reláciu v archíve Rádia Regina Východ: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11452


Posledná aktualizácia: 20.11.2020