Prejsť na obsah

Zo života UPJŠ

Prijatie u prezidentky SR

Tohto roku uplynie 30 rokov od spísania základných princípov Slovenskej republiky v Ústave Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosť vydalo vydavateľstvo Wolters Kluwer jedinečnú publikáciu „Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I.“.  Kolektív autorov prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dňa 21. marca 2022 v Grasalkovičovom paláci v Bratislave. Pani prezidentka bola autorkou predhovoru k tomuto dielu a … Čítať ďalej
31. marca 2022

Otvorené dvere pre verejnú správu

Otvorené dvere pre verejnú správu Počas zimného semestra akademického roka 2021/2022 môžu študenti na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach prvý krát využiť v rámci svojho štúdia aj interaktívny študijný materiál zameraný na problematiku verejnej správy, ktorý bol vytvorený riešiteľským kolektívom v rámci projektu VVGS-2020-1509 Otvorené dvere pre verejnú správu. Obsah kurzu je dostupný v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. … Čítať ďalej
22. decembra 2021

Budúcnosť verejnej správy diskutovaná v sérii workshopov

Zimný semester na Fakulte verejnej správy odštartoval v rámci projektu GGC01009 Budúcnosť verejnej správy (Future of Public Administration – FoPA) rôznorodými aktivitami určenými pre odbornú verejnosť ako aj pre študentov. Práve pre študentov, ako mladú a nádejnú budúcnosť verejnej správy či už na Slovensku alebo v európskom verejnom priestore bol pripravený dvojdňový online workshop s názvom „Adaptácia … Čítať ďalej
20. decembra 2021

Kick-Off Meeting projektu Budúcnosť verejnej správy

V súvislosti s úvodnou fázou implementácie projektu inštitucionálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou s názvom Budúcnosť verejnej správy (Future of Public Administration – FoPA), ktorý je realizovaný v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, bol v utorok 18. mája 2021 uskutočnený úvodný online KickOff Meeting … Čítať ďalej
10. novembra 2021

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach spolupracuje s Úradom vlády SR na zlepšení verejnej integrity vo verejnej správe

Dňa 15. júna 2021 organizoval Úrad vlády Slovenskej republiky pracovné stretnutie zamerané na problematiku verejnej integrity vo verejnej správe, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Účelového zariadenia Úradu vlády SR – Hotel Bôrik. Odbornej diskusie boli aktívne účastní aj členovia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, menovite dekan fakulty doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. a člen Katedry … Čítať ďalej

Paquality – Multiplikačné podujatie

  V rámci riešenia medzinárodného projektu Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY) sa v utorok 13.4.2021 uskutočnilo virtuálne multiplikačné podujatie. Cieľom podujatia bolo univerzity, zástupcov z praxe verejnej správy a absolventov študijných programov so zameraním na verejnú správu spojiť do diskusie a výmeny podnetných názorov na možnosti zvyšovania kvality študijných programov z pohľadu perspektív a … Čítať ďalej
25. apríla 2021

Transparentná samospráva (online workshop)

25. januára 2021 o 14:00 hod. riešiteľský kolektív projektu VVGS-2020-1416 s názvom „Transparentná samospráva“ pripravil online workshop s rovnomenným názvom „Transparentná samospráva“. Workshop bol obsahovo orientovaný na prezentáciu výsledkov zmieneného projektu VVGS-2020-1416. Meritórna časť workshopu bola zameraná na identifikáciu a analýzu uplatňovania princípov transparentnosti a verejnosti v praxi a vytvorenie modelu transparentnej obecnej samosprávy (obec/mesto/mestská … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ