UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Paquality: Transnacionálne projektové stretnutie

 

Piatok 20.11.2020 sa uskutočnilo finálne Transnacionálne projektové stretnutie v rámci riešenia projektu Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY). Projekt realizovaný v rámci Erasmus+ Strategické partnerstvá tým vstúpil do finálnej fázy riešenia s ukončením realizácie v auguste 2021.

 

Paquality 

 

Posledná aktualizácia: 22.11.2020