UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Spoločné rokovanie vedenia UPJŠ a vedenia Fakulty verejnej správy

V pondelok, 30. 11. 2020 sa na pôde Fakulty verejnej správy uskutočnilo spoločné rokovanie vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedenia Fakulty verejnej správy.
Na rokovaní dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. vo svojej prezentácii informoval vedenie UPJŠ v Košiciach o stave vzdelávania, vedy a výskumu a zahraničných vzťahov na fakulte a zároveň predstavil priority a možnosti ďalšieho rozvoja fakulty.
Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a členovia vedenia UPJŠ sa v následnej diskusii zaujímali o konkrétne kroky a opatrenia, ktoré fakulta plánuje vo svojom ďalšom rozvoji.
Rokovanie sa nieslo v príjemnej a konštruktívnej atmosfére vzájomnej zhody a podpory.

 


Posledná aktualizácia: 01.12.2020