UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Skríningové testovanie na COVID-19

Vážené kolegyne a kolegovia, doktorandi,
oznamujeme Vám, že UPJŠ v Košiciach pripravuje testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov.

Skríningové testovanie UPJŠ na COVID-19 bude prebiehať vo vstupných priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach v dňoch:
• 25.1.2021 (od 8:30 do 12:30 a od 13:30 do 18:00)
• 26.1.2021 (od 8:00 do 13:00)
 
POKYNY
REGISTRAČNÝ FORMULÁR

V registračnom formulári je potrebné vyplniť všetky potrebné osobné údaje za každú Vami prihlasovanú osobu vopred, aby sa urýchlil proces registrácie.
Následne Vám bude zaslaná časenka s QR kódom, ktorý vytlačený alebo v mobilnom telefóne predložíte na mieste testovania.
Na mieste je potrebné riadiť sa pokynmi organizátorov a dodržiavať všetky všeobecne platné nariadenia.

Posledná aktualizácia: 20.01.2021