UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Výsledky spätnej väzby realizovanej Študentským parlamentom FVS za 2020/2021

Posledná aktualizácia: 17.03.2021