UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Veľkonočné prianie dekana FVS UPJŠ v Košiciach

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,

 

v mene vedenia Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach Vám želám pokojné, zdravé a požehnané veľkonočné sviatky naplnené nádejou a radosťou.

 

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
dekan FVS UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 31.03.2021