UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Erasmus+ stáž v Španielsku

 

Valencia je prístavné mesto na pobreží Stredozemného mora, hlavným mestom regiónu a provincie Valencia a s takmer 800 000 obyvateľmi je tretím najväčším mestom v Španielsku. Je to mesto známe vďaka svojej bohatej kultúre a histórii, architektúre, neopakovateľnej atmosfére či vďaka jednému zo španielskych národných jedál – paelle, ktorá pochádza práve z Valencie. Vďaka univerzite a programu Erasmus+ som vo Valencii mala možnosť stráviť nezabudnuteľné dva mesiace.

Rozhodnutie vycestovať na stáž som urobila vo februári 2020. O Valencii a tamojšej univerzite som pred tým mnoho počula a vzhľadom k tomu, že je to mesto situované pri mori v teplom podnebí, bola moja voľba jednoznačná. Prostredníctvom mailu som kontaktovala koordinátorku pre medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity vo Valencii. Moja žiadosť bola následne postúpená môjmu budúcemu školiteľovi, ktorý ma obratom informoval, že ma na univerzite radi privítajú. Písal sa však marec 2020, svet zachvátil koronavírus a realizácia mojej stáže v Španielsku bola neistá. Konečné rozhodnutie vycestovať padlo v auguste 2020. Posledný augustový deň som ráno o 06:00 sedela v lietadle z Viedne smer Valencia.

Na tomto mieste sa mi núka opisovať množstvo nezabudnuteľných zážitkov, krásy mesta, ktoré som spomínala v úvode, priateľov, ktorých som našla a za ktorými sa budem stále vracať, avšak vzhľadom k limitovanému rozsahu príspevku sa obmedzím na svoje pôsobenie na tamojšej univerzite. Za nevyhnutné však považujem uviesť, že program Erasmus+ Vám okrem akademických skúseností, kontaktov a vedomostí ponúkne omnoho viac.

Universitat de Valencia je jednou z najstarších a najlepších univerzít v Španielsku. Ja som v rámci svojej dvojmesačnej stáže pôsobila na Právnickej fakulte umiestnenej v jednom z troch univerzitných campusov. Semester sa na univerzite začal v prezenčnej forme a tak som aj napriek istým obmedzeniam mala možnosť vidieť a zažiť tamojší študentský život. September a október sú v danom podnebí prakticky stále letnými mesiacmi, teploty sa šplhajú k 30°C, čo študentov vyhnalo do vonkajších priestorov campusu či početných okolitých kaviarní. Aj napriek tomu, že mi po mojom príchode bola poskytnutá kancelária, som svoju prácu vykonávala takmer výhradne vo vonkajších areáloch univerzity.

V rámci stáže som sa venovala najmä štúdiu literatúry prínosnej v rámci môjho výskumu a v rámci mojej dizertačnej práce, pravidelne som komunikovala s tamojším školiteľom a ostatnými členmi katedry, na ktorej som pôsobila. Prínosná bola pre mňa tiež výmena

skúsenosti so študentmi doktorandského štúdia. Počas stáže som si vďaka štúdiu literatúry a komunikácie na odbornej úrovni v anglickom jazyku výrazne zlepšila anglickú terminológiu a vďaka vytrvalej snahe španielov o komunikáciu v španielskom jazyku v bežnom živote, som sa na komunikačnej úrovni mala možnosť zdokonaliť aj v tomto jazyku.

V závere by som sa rada poďakovala Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulte verejnej správy a Právnickej fakulte Univerzity vo Valencii za možnosť mobilitu absolvovať a rada by som povzbudila všetkých študentov aby túto jedinečnú možnosť vycestovať a žiť v inej krajine využili, prinesie Vám množstvo vedomostí, kontaktov, skúseností a zážitkov.

 

Mgr. Viktória Kráľová
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 06.04.2021