UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Výskumný pobyt na Novom Zélande

Výskumný pobyt na Novom Zélande

            V rámci plnenia svojich študijných povinností v rámci doktorandského štúdia (vypracovania časti mojej dizertačnej práce) som v akademickom roku 2019/2020 využil možnosť uchádzať sa o štipendium na podporu mobility študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov prostredníctvom Národného štipendijného programu Slovenskej republiky. V súvislosti s vypracovaním časti mojej dizertačnej práce som oslovil The University of Auckland, Faculty of Science, School of Environment, so žiadosťou o možnosť realizovania výskumného pobytu za týmto účelom pod vedením Dr. Toma Bakera. Po kladnom stanovisku zo strany prijímajúcej Univerzity ako aj následnom schválení žiadosti zo strany komisie Slovenskej akademickej informačnej agentúry sa mohol výskumný pobyt realizovať v termíne 3.3.2020 - 3.5.2020.

            University of Auckland je jednou z najlepšie hodnotených novozélandských univerzít v hlavných svetových univerzitných rebríčkoch. University of Auckland je zaradená na 13. miesto v zozname svetových univerzít na svete s názvom High High Education 2020. Zároveň bola univerzita vyznamenaná niekoľkými oceneniami ako (Most innovative university in New Zealand, Most entrepreneurial university in the Asia-Pacific). Univerzitný campus sa skladá celkovo z 8 fakúlt (Arts, Business School, Creative Arts and Industries, Education and Social Work, Engineering, Law, Medical and Health Sciences, Science) a nachádza sa v samotnom centre Aucklandu s vyhliadkou na celosvetovo známu televíznu vežu Skytower. Môj výskumný pobyt prebiehal na Faculty of Science, Departments and schools of Environment. Fakulta sídli v modernej budove, ktorá pripomína ako exteriérom, tak aj interiérom galériu moderného umenia. Hlavným symbolom Nového Zélandu je kiwi, čo je označenie pre nelietavého vtáka, exotické zelené ovocie, ale aj pre Novozélanďana. Domáci obyvatelia a študenti sami seba s obľubou označujú za tzv. Kiwis, a je to tiež ich národný symbol, ktorý je zobrazený aj v erbe University of Auckland.

            Dňa 28.3.2020 novozélandská vláda v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 vyhlásila celonárodný shut down (úplné zatvorenie krajiny a teda aj Univerzít na štyri týždne), čo spôsobilo nemalé komplikácie v pokračovaní môjho pobytu. Vďaka moderným technológiám som však mal možnosť aspoň čiastočne pracovať a pokračovať v plnení cieľov odborného programu prostredníctvom online prístupu. Žiaľ v súvislosti s narastajúcimi reštrikciami a opatreniami v oblasti leteckej dopravy (zrušenia môjho spiatočného letu) a následného predĺženia uzatvorenia krajiny, som bol nútený svoj výskumný pobyt predčasne ukončiť dňa 14.4.2020 a využiť možnosť repatriačného letu organizovaného Ministerstvom zahraničných veci ČR. Zo strany Univerzity v Aucklande mi však bola ponúknutá možnosť svoj výskumný pobyt dokončiť v akademickom roku 2020/2021.

          Táto príležitosť výskumného pobytu na Univerzite v Aucklande prispela čiastočne k výsledkom mojej dizertačnej práce a taktiež k výsledkom riešenia projektu VEGA č.1/0302/18 "Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest Slovenskej republiky", ktorého som spoluriešiteľ. Zároveň veľmi prispela k rozvoju a profesionalite mojich akademických zručností a schopností do budúcnosti, z hľadiska presadenia sa v akademickom prostredí.

 

PhDr. Milan Douša
FVS UPJŠ v Košiciach


Posledná aktualizácia: 06.04.2021