UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Online beseda k aktívnemu občianstvu

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy sa opätovne podujala usporiadať besedu pre študentov našej fakulty na aktuálne spoločensko-politické témy.  

Obsahom tohtoročného stretnutia bola prezentácia diskusných príspevkov a názorov na tému Možnosti podpory aktívneho občianstva, so zvýšenou pozornosťou na dôležitosť prepojenia byť aktívnym študentom i aktívnym občanom. Počas online podujatia vystúpilo päť účastníčok a vypočuť si diskusiu prišlo viac ako sto poslucháčov. Optika študentov na uvedenú problematiku sa preniesla aj do zvolenia hlavných diskusných príspevkov. Bc. Iveta Pribulová sa zamerala na možnosti študentských aktivít na fakulte. Miroslava Šulíková nadviazala na skupinu mládeže prostredníctvom analyzovania miery jej politickej participácie na Slovensku. Mladým ľudom venovala pozornosť aj Bc. Alexandra Gottasová vo forme približovania dôvodov existencie prepojenia medzi aktivizmom mládeže a krajnou pravicou vo vybraných európskych krajinách. Miera občianskeho aktivizmu súvisí aj s informovanosťou spoločnosti a rizikom šírenia dezinformácií, ktoré objasnila Michaela Krajčírová. Posledný účastnícky príspevok od Nikolety Kotorovej mal za objekt záujmu zelenú politiku mesta Košice i našej univerzity.

Spoločné stretnutie členov Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy so študentmi slúžilo na vytvorenie priestoru na podporu prezentácie rôznych uhlov pohľadu na aktuálnu tému občianskeho aktivizmu i súčasných možností jeho rozvoja prostredníctvom využívania tradičných aj inovatívnych foriem participácie.  

 

Mgr. Veronika Džatková, PhD.


Posledná aktualizácia: 20.12.2021