UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Blahoželanie dekana k Medzinárodnému dňu žien

Milé kolegyne, zamestnankyne a študentky Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach,  

dnešný Medzinárodný deň žien je príležitosťou poďakovať sa Vám za Vašu prácu, plnenie študijných povinností, za Vašu energiu, starostlivosť, vytrvalosť, odvahu a tvorivosť, ktoré vynakladáte, aby svet, ktorého sme súčasťou, bol láskavejší a spravodlivejší, jednoducho lepší.  Dovoľte mi popriať Vám pevné zdravie, veľa životnej energie, veľa úspechov v pracovnom, študijnom aj osobnom živote, no najmä pokoj a mier pre náš spoločný svet. 

 

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

Posledná aktualizácia: 08.03.2022