UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Veľkonočné prianie dekana Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Milé kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

nech Vám blížiace sa veľkonočné sviatky prinesú pokoj, načerpanie duševných i fyzických síl, a potrebnej životnej energie, nech Vás inšpirujú a motivujú do ďalších dní.
 
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
 
Posledná aktualizácia: 14.04.2022