UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Riaditeľ Transparency International Slovensko na prednáške na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach

 

 

Vo štvrtok, 5. 5. 2022 o 10:00 sa v Posluchárni na Fakulte verejnej správy uskutoční

prednáška

riaditeľa Transparency International Slovensko, p. Michala Piška

na tému

Verejná kontrola samosprávy pred komunálnymi a regionálnymi voľbami.

 

Tematické okruhy prednášky/diskusie:

- stav korupcie na Slovensku
- rizikové faktory korupcie a klientelizmu vo verejnej správe
- úroveň transparentnosti a zapájania verejnosti v miestnej a regionálnej samospráve
- zneužívanie verejnej moci v samospráve
- možnosti verejnej kontroly pred komunálnymi a regionálnymi voľbami

 

Vítaní sú študenti aj zamestnanci fakulty.

 

Posledná aktualizácia: 28.04.2022