UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Humanitárna pomoc z projektu Budúcnosť verejnej správy

Keď sme sa s kolegami z projektového tímu Národnej univerzity V. N. Karazina v Charkove stretli na online meetingu 17. februára 2022, aby sme spolu prebrali otázky finančného riadenia a načrtli si ďalšie perspektívy do konca kalendárneho roka, nikto z nás netušil, že presne o týždeň budeme čeliť začiatku humanitárnej katastrofy, ktorej sa ako susediaca krajina staneme bezprostrednou súčasťou.

Okamžite sme kontaktovali kolegov v Charkove, aby sme sa uistili, že sú v poriadku.

Veľmi rýchlo zareagovali na danú situáciu donorské krajiny, vďaka ktorým dlhé roky funguje grantová schéma Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu, ktorú na Slovensku aktuálne spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

Donorské krajiny, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, oslovili prostredníctvom MIRRI, ako Správcu programu, všetky projektové tímy, ktorých projekty v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca majú ukrajinských partnerov s prosbou o prípadné prehodnotenie rozpočtov projektov a nájdenie zdrojov, ktoré by sa dali použiť na okamžitú a bezprostrednú pomoc Ukrajine.

Keď sme ako projektový tím dostali 25. februára 2022 e-mail s touto prosbou, začali sme ihneď konať. Po konzultácii s Centrom celoživotného vzdelávania a podpory projektov, ktoré bolo súčasťou tímu vo fáze prípravy projektu, sme  identifikovali celkovo 10 000 eur, ktoré bolo možné vyčleniť na humanitárnu pomoc projektovému partnerovi na Národnej univerzite V. N. Karazina v Charkove. Dňa 4. 3. 2022 sme požiadali o zmenu rozpočtu, ktorú nám Správca programu 8. 3. 2022 schválil a my sme mohli naplno rozbehnúť prípravy na zabezpečenie a poslanie humanitárnej pomoci. Štruktúru humanitárnej pomoci sme priebežne konzultovali s kolegami z Charkova a snažili sme sa čo najviac prispôsobiť ich požiadavkám.

Ako je už vyššie spomenuté, Správca programu oslovil projektové tímy všetkých projektov v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktoré majú vo svojich projektoch ukrajinských partnerov. Patrí medzi nich aj mesto Košice, ktorého partnerom v projekte Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) je aj mesto Charkov. Na základe odporúčania Správcu programu sme spojili sily a zdieľali sme administratívne riešenia a zabezpečovanie humanitárnej pomoci s kolegami z projektového tímu mesta Košice.

Výsledkom veľmi profesionálnej spolupráce bolo vypravenie spolu 3 kamiónov humanitárnej pomoci z Košíc. V tom poslednom, ktorý z Košíc odišiel 11. apríla 2022, bola aj humanitárna pomoc zabezpečovaná z prostriedkov projektu, ktorý rieši tím z Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach - Future of Public Administration.

V nedeľu 17. apríla 2022 sme z Charkova dostali potešujúcu správu - humanitárna pomoc dorazila na miesto určenia, projektový partner si zásielku úspešne prevzal.

Veľmi si vážime aj pomoc pána rektora prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., ktorého sme hneď v prvé dni konfliktu na Ukrajine poprosili o pomoc s ubytovaním rodiny člena nášho projektového tímu, ktorá bola na ceste z Charkova. Pán rektor zareagoval na našu prosbu okamžite a pre potreby manželky a 3-ročného synčeka nášho kolegu čakalo ubytovanie v Študentských domovoch a jedálňach UPJŠ v Košiciach.

 


 

 

 

 

 

 


Posledná aktualizácia: 29.04.2022