UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Cena starostu mestskej časti Košice-Západ pre kolektív Fakulty verejnej správy

Dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. prevzal na slávnostnom rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ v Átrium klube dňa 18. 5. 2022 Cenu starostu mestskej časti Košice-Západ, ktorú starosta mestskej časti Košice-Západ Marcel Vrchota udelil kolektívu Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach za mimoriadne zásluhy vo verejnoprospešnej a pedagogickej činnosti. 

Veľmi si toto ocenenie vážime, predstavuje pre celý kolektív fakulty veľký záväzok do budúcnosti. Tešíme sa tiež rozbehnutej vzájomnej spolupráci, ktorú považujeme za veľmi prospešnú a užitočnú.

 


Posledná aktualizácia: 31.05.2022