Prejsť na obsah

Slávnostné odovzdanie diplomov

0minút, 36sekúnd

Oznamujeme vám, že slávnostné odovzdanie diplomov absolventom študijného programu verejná správa a študijného programu európska verejná správa o udelení akademického titulu

„m a g i s t e r„

sa uskutoční dňa
28. júna 2022 o 10:30 hod.

v Aule Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1.

Nácvik promócií sa uskutoční 28. júna 2022 o 08:30 hod. na rovnakom mieste.
Účasť na nácviku je n u t n á !

Kapacita miest pre hostí: 500
Počet promovaných: 50

Neúčasť na slávnostnom odovzdaní diplomov nám oznámte najneskôr do 24. 6. 2022 na mailovú adresu
fvs-vzdelavanie@upjs.sk.

Košice 13. 06. 2022

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
dekan


Študuj na UPJŠ