UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
+421 55 234 5105
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Dekanát Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Popradská 66, 040 11 Košice, tel.: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Dekanát (AIS)

Tajomník fakulty
fvs-tajomnik@upjs.sk
Ing. Katarína Krokosová +421 55 234 5101
                          
Sekretariát dekana a tajomníčky fakulty +421 55 788 36 11
sekrfvs@upjs.sk
Judita Vaššová +421 55 234 5100
   
Referát pre marketing +421 55 234 51 63
   
   
Študijný referát
fvs-vzdelavanie@upjs.sk
Edita Bódišová +421 55 234 5181
Jana Ličková +421 55 234 5182
Michaela Kažimírová +421 55 234 5105
   
Útvar pre rozvoj, doktorandské štúdium,
vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
 
   
Referát pre doktorandské štúdium a vedeckovýskumnú činnosť
fvs-phd@upjs.sk
fvs-veda@upjs.sk
PhDr. Viera Bačíková +421 55 234 5117
   
Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy


fvs-rozvoj@upjs.sk
fvs-zahranicne@upjs.sk
fvs-foreignaffairs@upjs.sk

Ing. Jana Chmelová +421 55 234 5116
   
Útvar rozpočtu, financovania a ľudských zdrojov  
   
Referát ekonomických činností a pokladne  
Mgr. Zuzana Homulková +421 55 234 5156
Mgr. Eva Kolbaská +421 55 234 5106
   
Referát sociálnych štipendií  
  socstipendia-fvs@upjs.sk
Michaela Kažimírová  
Mgr. Eva Kolbaská  
   
Referát ľudských zdrojov  
Bc. Petronela Boboňková +421 55 234 5157
   
Útvar hospodárskej správy  
   
Referát vnútornej prevádzky a správy majetku  
Jozef Kruželák +421 55 234 5118
   
Referát správy informačného systému a výpočtovej techniky  
Ing. Štefan Škoda +421 55 234 5164
   
Podateľňa     
Ing. Jana Chmelová +421 55 234 5116
Michaela Kažimírová +421 55 234 5105
   
Vrátnica +421 55 788 36 18
Ladislav Trojan, Darina Trojanová +421 55 234 5118

 

Posledná aktualizácia: 10.10.2022