UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dotazníkové prieskumy na monitorovanie kvality

UPJŠ periodicky realizuje dotazníkové prieskumy zamerané na monitorovanie kvality vzdelávacích a podporných činností.

Výsledky dotazníkových prieskumov sú podkladom pre spracovanie výročných hodnotiacich správ.


Monitorovanie kvality vzdelávacej činnosti

UPJŠ minimálne raz ročne realizuje dotazníkové prieskumy na monitorovanie kvality vzdelávacej činnosti.

Na čo sa pýtame?

Dotazníky

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov

 

Monitorovanie kvality riadiacich a podporných činností

UPJŠ raz ročne realizuje dotazníkový prieskum spokojnosti tvorivých a administratívnych zamestnancov

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov

2020/2021 2018/2019 2017/2018 2016/2017

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2022