Prejsť na obsah

Poplatky za potvrdenie o návšteve školy

1minút, 33sekúnd

Potvrdenia o návšteve školy (okrem tých, ktoré sú vydané v slovenskom jazyku pri zápise bezplatne) sú podľa čl. 4 ods. 2 Rozhodnutia rektora č. 15/2019 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2020/2021 na UPJŠ v Košiciach spoplatnené.

Potvrdenie o návšteve školy sa vydáva na základe:

  • písomnej žiadosti študenta, ktorej formulár je aj vo vestibule pred študijným referátom, alebo si ju môžete stiahnuť a vyplniť a poslať na fvs-vzdelavanie@upjs.sk
  • úhrady poplatku

Typ potvrdenia

Výška poplatku

Variabilný symbol

Potvrdenie v slovenskom jazyku

2 €

4941

Potvrdenie v anglickom jazyku

4 €

4942

Potvrdenie spojené s vyhľadaním v archíve

6 €

4943

ÚDAJE  K  PLATBE

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK5881800000007000086002
SWIFT kód:                                    SPSRSKBA
Konštantný symbol:                     0308
Variabilný symbol:                        uvedené v tabuľke
Špecifický symbol:                       rodné číslo študenta (bez lomky)

UPOZORNENIE

Poplatky nie je možné platiť v hotovosti.
Odporúčame – pre urýchlenie vydania potvrdenia – k žiadosti o vydanie potvrdenia o návšteve školy doložiť aj doklad o zaplatení poplatku.


Študuj na UPJŠ