UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Fakulta verejnej správy

  Adresa sídla fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  Popradská 66
  040 11 Košice

  Poštová adresa fakulty:
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
  P.O.Box C-2
  041 32 Košice

  Dekanát:
  Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
  e-mail: sekrfvs@upjs.sk

  Študijný referát:
  Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
  e-mail:
  fvs-vzdelavanie@upjs.sk

   

   

   

   

  Študentský parlament FVS o študentskom živote


  Manuál prežitia - Ako prežiť prvé týždne na Fakulte verejnej správy

              

  Posledná aktualizácia: 25.08.2016